Een ongenblik geduld...

Arbeidsrecht

stokvis-small

 • Ontslag en ontslagprocedures
 • Zieke werknemers, re-integratie, Wet Verbetering Poortwachter en loonsancties
 • Reorganisaties en overnames
 • (verweer) ontslag/ontslagvergunning
 • (verweer) ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter
 • Ontslagvergoedingen, transitievergoeding en billijke vergoeding
 • Flexwerkers, zzp-ers en schijnzelfstandigen, wet DBA
 • Rechtspositie en (verweer) ontslag van ambtenaren
 • (Flexibele) contracten
 • Concurrentiebedingen, relatiebedingen
 • Protocollen op gebied van privacy, internet, social media
 • Arbeidsvoorwaarden en -reglementen
 • Gebruik van auto, telefoon en computer/laptop/tablet